Vc Universiti Malaysia Sarawak

Vc Universiti Malaysia Sarawak Vc Universiti Malaysia Sarawak, Professor Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi was born on 24th of October…