Tag Archives: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Admission Requirement

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Admission Requirement

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Admission Requirement   General Admission Requirements – Lepasan STPM Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu atau kepujian Bahasa Melayu Kertas Julai; dan Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya: Gred C (NGMP 2.00) dalam mata… Read More »