Nombor Telefon Universiti Malaysia Pahang

By | March 16, 2018

Nombor Telefon Universiti Malaysia Pahang

Nombor Telefon Universiti Malaysia Pahang,below is Nombor Telefon Universiti Malaysia Pahang
 

Contact Us

UMP Pekan

Tel: +609-4245000
Fax: +609-4245055

 
Undergraduate
Tel :+609-4245252
Fax :+609-4245262
Tel: +609-549 2550
Fax: +609-549 2555
Postgraduate
Tel: +609-549 3197 / 3198
Fax: +609-549 3190
Lifelong Learning
Tel: +609 549 3375 / 3376 / 3364
Fax: +609 549 3384
Research
Tel: +609-549 2656 / 2088
Fax: +609-549 3382
Industry
Tel: +609-549 2750
International
Tel: +609-549 2631
Fax: +609-549 2698
Students & Alumni
Tel: +609-549 2545 (Gambang Campus)
Tel: +609-424 5727 (Pekan Campus)
Vendor
Tel: +609-5492064
Fax: +609–5492066