Alamat Penuh Universiti Malaysia Sarawak

By | March 7, 2018

Alamat Penuh Universiti Malaysia Sarawak

Alamat Penuh Universiti Malaysia Sarawak, the statement “Alamat Penuh Universiti Malaysia Sarawak” means “Full Address of Universiti Malaysia Sarawak”. The full address of the university is shown below:
 

Location Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia
Campus Main campus in Kota Samarahan
Website www.unimas.my