Yuran Universiti Sains Islam Malaysia

By | August 6, 2018

Yuran Universiti Sains Islam Malaysia

Yuran Universiti Sains Islam Malaysia, below is the information on the Yuran Universiti Sains Islam Malaysia.

Yuran Kategori Program (RM)
Perubatan
(QM)
Pergigian
(QD)
Kejuruteraan
(QK)
Sains dan Teknologi
(QC/QS/QG/QH)
Sastera Kemanusiaan / Sastera Ikhtisas
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/ QL)
A 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00
B 1) Kategori Sastera : RM30 per jam kredit
2) Kategori Sains : RM40 per jam kredit
3) Kategori Kejuruteraan : RM50 per jam kredit
4) Kategori Perubatan : RM60 per jam kredit
C 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00
D 400.00 400.00 400.00 400.00 350.00

A. YURAN PENDAFTARAN
Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

PERKARA (QM) (QD) (QK) (QC/QS
QG/QH)
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/QL)
1 Pendaftaran 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2 Minggu Suai Kenal 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
3 Aktiviti Fakulti dan ePanduan 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
4 Kad Matrik 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
5 Alumni 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
6 Kebajikan 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
JUMLAH A 605.00 605.00 605.00 605.00 605.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)
B. YURAN PENGAJIAN
 

  • Dicaj secara berpakej.
  • Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester
  • Abjad permulaan kod kursus mengikut kategori kursus (untuk rujukan):

 

Sastera Sains Kejuruteraan Perubatan
A,B,E,L,Q,U,M,C S,Z K D,P

C. YURAN ASRAMA

  • Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)
PERKARA (QM) (QD) (QK) (QC/QS
QG/QH)
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/QL)
1 Asrama 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
JUMLAH C 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00

D. YURAN BERULANG

  • Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.
PERKARA (QM) (QD) (QK) (QC/QS/
QG/QH)
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/QL)
1 Kemudahan Peralatan 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2 Perpustakaan 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
4 Komputer dan ICT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
6 Pengangkutan 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
7 Insurans 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
8 Makmal* 50.00 50.00 50.00 *50.00 0.00
9 Antarabangsa** 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
JUMLAH D 400.00 400.00 400.00 400.00 350.00

* Pengecualian yuran makmal bagi pelajar program QS10, QC13 & QS43
** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakan tatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan

Iconic One Theme | Powered by Wordpress