Universiti Islam

University Islam Antarabangsa Malaysia Official Website

University Islam Antarabangsa Malaysia Official Website

University Islam Antarabangsa Malaysia Official Website, below is the official website of University Islam Antarabangsa Malaysia. 

International Islamic University Malaysia,
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur