Universiti Utara Malaysia Asasi

By | February 21, 2018

Universiti Utara Malaysia Asasi

Universiti Utara Malaysia Asasi, Asasi is in the Malaysian language language means foundation so therefore the foundation programs offered in the university Utara Malaysia needs to be taken into consideration. Applicants who are ready to apply for foundation programs should read and understand very well before applying for a program.
 

Universiti Utara Malaysia (UUM) Logo

    UUM

Foundation Studies in Management

Exam Body Internal Qualification, Malaysia
Course Duration 3 Sem
Part Time/Full Time Full Time
Fees 433/sem
Faculty Foundation Studies In Management
Conducted entirely in Malaysia Yes
Level of Study Pre-University/Foundation Studies
Field of Study Pre-University Programme / University Foundation Studies
Stream Requirements Arts/Science Stream
Curriculum Kurikulum Program Asasi Pengurusan UUM adalah terdiri daripada:

KURSUS WAJIB ASASI KURSUS TERAS PROGRAM ASASI
 • AD0013   The Basic Principles of Islam
 • AD0023   Introduction to Nation Building
 • AD0033    Introduction to Philosophy
 • AD0053    Philosophy of Knowledge
 • AA0013    Financial of Accounting
 • AA0023    Management Accounting
 • AE0013     Basic Economics
 • AU0013    Introduction To Law
 • AI0013      Introduction to ICT
 • AI0023      Introduction to Computer Application
 • AM0013    Introduction to Business
 • AQ0013    Fundamental of Mathematics 1
 • AQ0023    Fundamental of Mathematics 2
 KURSUS TERAS ASASI
 • AL0012   English for Basic Conversation
 • AL0022   English for Conversation
 • AL0033   English Advanced Learners
 • AD0043  Critical Thinking
 • VKMB1011  Community Development 1

SISTEM SEMESTER
Program Asasi Pengurusan UUM menggunakan sistem dua (2) semester biasa dan satu (1) semester pendek dalam setiap tahun akademik. Bentuk sistem yang dilaksanakan secara asasnya adalah seperti berikut:

 SEMESTER  BIASA  SEMESTER PENDEK
 KULIAH              :  14 MINGGU  KULIAH               :  7 MINGGU
 ULANGKAJI     :    1 MINGGU  ULANGKAJI        : 1 MINGGU
 PEPERIKSAAN   :   2 MINGGU  PEPERIKSAAN   : 1 MINGGU
Entry Requirements a)   Warganegara Malaysia dan Antarabangsa
b)   Mempunyai kelayakan SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B+ dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris serta mendapat sekurang-kurangnya  gred A- dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
i.   Bahasa Melayu
ii. Empat (4) mata pelajaran berikut:

Mathematics Landskap dan Nurseri
Additional Mathematics Sains Pertanian
Sejarah Reka Cipta
Geografi Seni Reka Tanda
Science Hiasan Dalaman Asas
Additional Science Pendidikan Seni Visual
Physics Information and Communication Technology
Chemistry English for Science & Technology
Biology Grafik Berkomputer
Prinsip Perakaunan Pendidikan Islam
Pengajian Keusahawanan Bahasa Arab
Ekonomi Asas Tasawwur Islam
Perdagangan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
Lukisan Kejuruteraan Pendidikan Syari’ah Islamiah
Pendidikan Moral Kesusasteraan Melayu
Literature in English

DAN
Lulus Temuduga.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.