Universiti Teknikal Malaysia Melaka Jawatan Kosong

Universiti Teknikal Malaysia Melaka Jawatan Kosong

Universiti Teknikal Malaysia Melaka Jawatan Kosong,check out for Universiti Teknikal Malaysia Melaka Jawatan Kosong below

 

 

Selamat Datang Ke Sistem Permohonan Jawatan On-line Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) adalah merupakan sebuah Universiti Awam yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.

UTeM mempelawa seluruh warga Malaysia yang mempunyai berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan Akademik dan Pentadbiran di Universiti ini seperti berikut :-

IKLAN
A. Jawatan Akademik
B. Jawatan Pentadbiran
KAEDAH PERMOHONAN
A. Jawatan Akademik
B. Jawatan Pentadbiran
PERTANYAAN
PERHATIAN

A. JAWATAN AKADEMIK
BIL FAKULTI JAWATAN BIDANG KEPAKARAN
1. FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENSYARAH UNIVERSITI DS45/DS51/DS53/VK7 & PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL DV41 JTKEK
Satellite Communication, Microwave, Remote Sensing Mobile, Data or Wireless Communication Optical Communications, Optoelectronic Antenna Engineering Embedded System Application Power Electronic Computer Network & Security VLSI Design & Fabrication, IC Design
JTKP
Material Operational management Applied Manufacturing Process Fundamental engineering sciences CAD Design CAM
JTKM
Vehicle systems testing and performance Vehicle maintenace and autotronics Vehicle design optimization Electric and Electronic of HVAC Building and Facilities Maintenance Maintenance Technology, Instrument Calibration Realibility in Maintenance Mechanical Components & Computer Modelling Vibration & Condition Based Maintenance
JTKE
Power Distribution System & Design Renewable Energy & Energy Efficiency
PENSYARAH UNIVERSITI DS45/DS51/DS53/VK7 MATEMATIK
Matematik & Statistik
2. FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI & TEKNOUSAHAWANAN PENSYARAH UNIVERSITI DS45/DS51/DS53/VK7 Technopreneurship
Marketing
Finance
Accounting
Ekononomi
Law
IPR
Logistik
Supply Chain

B. JAWATAN PENTADBIRAN
BIL JAWATAN GRED

KAEDAH PERMOHONAN:

A- JAWATAN AKADEMIK:

Sila hantarkan dokumen berikut

Muat turun dan lengkapkan borang permohonan di sini;
Salinan Sijil Pelajaran Malaysia yang disahkan (bagi pemohon Warganegara Malaysia sahaja);
Salinan Sijil Akademik dan Transkrip penuh (Sarjana Muda/Sarjana/Doktor Falsafah) dan;
Resume terkini.
Permohonan adalah terbuka sepanjang tahun (bagi jawatan Pensyarah Universiti keutamaan adalah kepada calon yang memiliki kelayakan diperingkat Phd);
Taraf Jawatan: Tetap atau Kontrak; dan
Pemohon yang tidak menerima sebarang maklumbalas dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan hendaklah dianggap tidak berjaya.
Sila hantar dokumen dan borang yang lengkap kepada:

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia – Unit Perjawatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal, Melaka

B- JAWATAN PENTADBIRAN

Semua permohonan jawatan pentadbiran DIMESTIKAN menggunakan Sistem Permohonan Jawatan secara online dengan melayari lawan web UTeM: http://www.utem.edu.my dan klik di ruangan Current Updates atau Quick Links – Job Vacancies dan seterusnya pada Iklan Perjawatan Pentadbiran untuk mengisi Borang Permohonan Jawatan secara online dibuka mulai 29 Mei 2017;
Pemohon yang tidak menggunakan permohonan jawatan secara online adalah ditolak;
Syarat-syarat lantikan boleh didapati melalui laman web UTeM seperti di atas dengan
klik pada jawatan yang hendak dipohon di Borang Permohonan Jawatan Online;
Calon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti Arahan Pengisian sebelum mengisi Borang Permohonan Jawatan Online. Kegagalan mengisi borang dengan lengkap serta tidak memuat naik dokumen sokongan yang diperlukan boleh menyebabkan permohonan calon ditolak;
Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk menjalani ujian saringan atau temuduga;
Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh satu (1)
tahun dari tarikh tutup iklan, hendaklah dianggap tidak berjaya; dan
Tarikh tutup permohonan adalah pada 12 Jun 2017 ; dan
Taraf Jawatan : Tetap/Kontrak/Pekerja Sambilan Harian (PSH)

PERTANYAAN:

Sebarang pertanyaan, sila hubungi talian 06-331 6125 / 6140 / 6144 (Unit Perjawatan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia).

PERHATIAN:

Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan dikehendaki membuat permohonan secara online dan perlu melalui Ketua Jabatan masing-masing.

Calon yang berjaya terpilih ke Temu Duga dikehendaki membawa bersama:

1.
perakuan bertulis daripada Ketua Jabatan yang menyatakan sama ada menyokong / tidak menyokong permohonan pegawai berkenaan.
Muat Turun

2. kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini

3. laporan pengisytiharan harta

4. laporan penilaian prestasi yang terkini (3 tahun kebelakang)

5. kenyataan bebas dari sebarang tindakan tatatertib.

 

 

You may also like...