Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Alamat

By | August 3, 2018

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Alamat

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Alamat, below is the information on the Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Alamat.

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Alamat

Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)
Aras 11, Bangunan Bestari,
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Perdana Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur
Telefon : +603-9051 3400
Sambungan : 3090 (Pejabat Am) / 4640 /3549 / 3074 / 7621091 / 7621070 / 7621063
Faks : +603-9051 3089