Universiti Malaysia Sabah

Universiti Malaysia Sabah Law

Universiti Malaysia Sabah Law

Universiti Malaysia Sabah Law,below is Universiti Malaysia Sabah Law



 

Legal and Integrity Division

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN INTEGRITI

Bahagian Perundangan dan Integriti merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam Memastikan Segala Tindakan Universiti mematuhi prosedur perundangan dan sebagainya;



Objektif

Antara objektif kami ialah;

1. Memastikan Segala Tindakan

2. Berusaha ke arah memperkukuhkan budaya kerja cemerlang melalui prosedur yang tulus dan kawalan pemantauan yang bersistematik.

3. Berusaha ke arah memaksimumkan tenaga yang melalui latihan yang terancang dan berterusan.

4. Bersedia menyediakan maklumat staf yang terkini, cepat dan tepat pada setiap masa.

Fungsi

1. Sektor Perundangan
2. Sektor Tatatertib