Pengambilan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Pengambilan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Pengambilan Universiti Teknikal Malaysia Melaka,below is Pengambilan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

 

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018
BIL. PROGRAM KOD SYARAT MINIMUM
(KATEGORI A SAHAJA)
PROGRAM DIPLOMA
SYARAT AM
(UNTUK SEMUA PROGRAM)
1. Warganegara Malaysia; dan
2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat
sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian (GRED C) termasuk Bahasa Melayu
dan Lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam
peperiksaan SPM.
1.
2.
Diploma Kejuruteraan Elektronik
(6 semester)
Diploma Kejuruteraan Elektrik
(6 semester)
C2425
C2420
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Memenuhi Syarat Am Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya EMPAT
(4) kepujian (Gred C) dalam setiap mata pelajaran berikut :-
 Mathematics
 Additional Mathematics
 Physics; dan
Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 Chemistry
 Biology
 Science
 Additional Science
 Teknologi Kejuruteraan
 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 Lukisan Kejuruteraan
 Pendidikan Seni Visual / Reka Cipta
dan
3. Lulus sekurang-kurangnya (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
dan
4. Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amali.
3.
4.
Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(6 semester)
Diploma Kejuruteraan Pembuatan
(6 semester)
C2430
C2432
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Memenuhi Syarat Am Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya EMPAT
(4) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :-
 Mathematics
 Additional Mathematics
 Physics; dan
Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 Chemistry
 Biology
 Science
 Additional Science
 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 Teknologi Kejuruteraan
 Kimpalan Arka dan Gas
 Lukisan Kejuruteraan
 Reka Cipta
dan
2. Lulus sekurang-kurangnya (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
dan
3. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
2/33
BIL. PROGRAM KOD SYARAT MINIMUM
(KATEGORI A SAHAJA)
5. Diploma Teknologi Maklumat &
Komunikasi
(6 semester)
C2801
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Memenuhi Syarat Am Universiti dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam
mata pelajaran Mathematics dan TIGA (3) kepujian (Gred C) dalam
mata pelajaran berikut:-
 Additional Mathematics
 Physics
 Chemistry
 Biology
 Science / Additional Science
 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Awam /
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan
 Kimpalan Arka dan Gas
 Lukisan Kejuruteraan
 Information and Communication Technology
 Grafik Berkomputer
 Produksi Multimedia
 Ekonomi Asas / Perdagangan / Prinsip Perakaunan / Reka Cipta
 Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam /
Pendidikan Moral / Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual; dan
2. Salah SATU (1) daripada kepujian (Gred C) di atas mestilah dalam mata
pelajaran berikut:-
 Additional Mathematics
 Physics
 Chemistry
 Biology
 Science / Additional Science
 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Awam /
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan
 Kimpalan Arka dan Gas
 Lukisan Kejuruteraan
 Information and Communication Technology
 Grafik Berkomputer
 Produksi Multimedia
dan
3. Lulus sekurang-kurangnya (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
dan
4. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amal

 

 

 

You may also like...