Executive Master Universiti Malaysia Pahang

By | March 16, 2018

Executive Master Universiti Malaysia Pahang

Executive Master Universiti Malaysia Pahang,below is Executive Master Universiti Malaysia Pahang
 
EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS MANAGEMENT

Maklumat Rakan Kerjasama Pintar
WARISAN AKADEMI PENDIDIKAN (WAP)
Nama : Warisan Akademi Pendidikan
Alamat : No. 12-2, Jalan Bangsar Utama 9,Bangsar Utama
Negeri : Kuala Lumpur
Poskod : 59000
No. Tel : 03-2283 4544/4566/4460
No. Faks : 03-2283 4660
Email : warisanakademi@yahoo.com
Maklumat Pusat Pembelajaran
1. Johor Bahru No. Tel : 07-232 7276 No. Faks : 07-2325351
2. Pahang (Kuantan) No. Tel : 09-5159657 No. Faks : 09-5164167
3. Kluang No. Tel : 07-7050015 No. Faks : 07-7720015
4. Pulau Pinang (Perai) No. Tel : 04-3805031 No. Faks : 04-3805033
Senarai Program yang Ditawarkan       Tempoh Pengajian Yuran Pengajian
Diploma Profesional Pengurusan Perladangan & Teknologi 12 Bulan RM10,015.70
Diploma Profesional Pengurusan Perniagaan dan Keusahawanan 12 Bulan RM10,015.70
Diploma Profesional Pengurusan Sumber Manusia 12 Bulan RM10,015.70
Diploma Profesional Pengurusan Operasi Industri 12 Bulan RM10,015.70
Bacelor Eksekutif Pengurusan Perniagaan 18 Bulan RM14,071.70
Master Eksekutif Pengurusan Perniagaan 12-15 Bulan RM 19,945.00
Master Eksekutif Pengurusan Perladangan 12-15 Bulan RM20,071.70
Senarai Modul
Module 1 : Organizational Behavior
Module 2 : Finance & Accounting for Managers
Module 3 : Strategic Management
Module 4 : Human Resource Management
Module 5 : Marketing Management
Module 6 : Entrepreneurship
Module 7 : Management Information System
Module 8 : Business Law
Module 9 : Occupational Safety & Health
Module 10 : International Business
Module 11 : Operations Management
Module 12 : Business Ethics & Corporate Governance
SPECIALISATION MODULES (GENERAL MANAGEMENT)
Module 1 : Human Capital Planning
Module 2 : Quality Management
Module 3 : Supply Chain Management
Module 4 : Consultation Project

SPECIALISATION MODULES (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
Module 1 : Human Capital Planning
Module 2 : Compensation Management
Module 3 : Manpower Training & Development
Module 4 : Consultation Project

SPECIALISATION MODULES (INDUSTRIAL OPERATIONS)
Module 1 : Quality Management
Module 2 : Operations Planning
Module 3 : Process Control
Module 4 : Consultation Project

SPECIALISATION MODULES (PLANTATION MANAGEMENT)
Module 1 : Environment Management
Module 2 : Productivity Management in Plantations
Module 3 : Quality Management in Plantations
Module 4 : Consultation Project

 
Syarat Kemasukan
Diploma Profesional
Lulus SPM dan Pengalaman Bekerja 2 tahun ke atas ATAU
Lain-lain kelayakan akademik dengan pengalaman kerja bergantung kepada kelulusan Senat Universiti Malaysia Pahang 
ATAU
Lulus Persijilan Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL)
Bacelor Eksekutif
Lulus Diploma/ Diploma Eksekutif/ Diploma Profesional dan memiliki pengalaman kerja 3 tahun dalam bidang berkaitan ATAU
Lain-lain kelayakan akademik dengan pengalaman kerja bergantung kepada kelulusan Senat Universiti Malaysia Pahang 
ATAU
Lulus Persijilan Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL)
Master Eksekutif
Lulus Diploma / Diploma Eksekutif / Diploma Profesional dan memiliki pengalaman kerja 5 tahun dalam bidang berkaitan ATAU
Lulus Sarjana Muda / Sarjana Muda Eksekutif dan memiliki pengalaman kerja 3 tahun dalam bidang berkaitan ATAU
Lain-lain kelayakan akademik dengan pengalaman kerja bergantung kepada kelulusan Senat Universiti Malaysia Pahang 
ATAU
Lulus Persijilan Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL)
Penaja/Pengeluaran Pendidikan
i- Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Nota: Rakan kerjasama di atas merupakan rakan kerjasama UMP Advanced yang menjalankan program profesional/eksekutif di Pusat Pengajian Pembangunan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) yang dibenarkan.